Prázdninový , letní provoz atelieru se nemění. Pouze v době od 6.7. do 14.7. A od 30.7. do 5.8. jsou kurzy s lektorkou Marií Sibaiovou pozastaveny z důvodů dovolené.