mga-helena-blaskova.jpg

MgA. Helena Blašková

 

vystudovala malbu na FaVU VUT v Brně u Prof. Martina Mainera a grafiku na FUUD UJEP v Ústí nad Labem. Její práce jsou často v cyklech, které mají nějaké společné téma. Ve většině sériích však nevyjadřuje reflexi viděné skutečnosti světa, ale tuto realitu podrobuje jakémusi procesu skenování, vstupuje do jejích spodních vrstev a tyto neviditelné „formy a energie“ následně opět míchá s jejich povrchem a tvarem. Výsledkem jsou nejčastěji buď abstraktní intuitivní malby, ve kterých barvu vnímá jako námět sám o sobě, nebo ilustrativní fixové kresby, které se paradoxně pohybují na hranicích ryze automatické kresby a komiksu. Pro její styl je charakteristický rytmus a barevnost. Kromě lektorské práce se dlouhodobě také zabývá realizací výstav jak klasického, tak i moderního umění.