WORKSHOP MALBA PODLE VAN GOGHA

Termín

Neděle  01/05/2022   

(10:00-17:00)   hodin

VS: 

Impresionismus je jedním ze světově nejobdivovanějších stylů malby.JE TO UMĚLECKÝ SMĚR,KTERÝ VZNIKL V 2. polovině 19. století.Byl reakcí na ateliérovou malbu. jeho cílem je malba v přírodě ( plenér) kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru daného okamžiku, neopakovatelné chvíle, duševního rozpoložení- imprese.( imprese- dojem).Navazuje na realismus se kterým má mnoho společných prvků.

Pojem impresionismus je odvozen od obrazu Clauda Moneta Impression, soleil levant (Imprese, východ slunce), který byl roku 1874 vystaven na výstavě nezávislých malířů v Paříži. Poprvé tento pojem (v hanlivém smyslu) použil kritik Louis Leroy, neboť obraz považoval za nedokončený.

 Typické impresionistické obrazy se poznají podle toho, že jsou tvořeny krátkými tahy (resp. doteky) štětcem, s nemíchanou barvou (především zářivé a jasné barvy),

O  Monetovi se hovoří jako o  pravém otci impresionismu. 

My se ale budeme zabývat jiným velikánem impresionistického období a sice Van Goghem. Vincent ač impresionismem okouzlen , brzy začal hledat vlastní, jedinečnou cestu.

CAMILLE PISSARRO o něm velice výstižně prohlásil .,, TEN ČLOVĚK SE MUSEL BUĎ ZBLÁZNIT, NEBO NÁS VŠECHNY PŘEKONAT. NETUŠIL JSEM, ŽE PRAVDIVÉ BUDOU OBĚ TYTO HYPOTÉZY.

Van Gogh maloval hustými barvami, vytvářel struktury, kterými vystavěl celý obraz.

Podle jeho vzoru

 budeme malovat olejovými barvami na plátno. Můžeme se pokusit o kopii některého z jeho úžasných děl, nebo se necháme inspirovat stylem a technikou a ztvárníme vlastí námět podle jeho vzoru .

  

Co s sebou?

Nepotřebujete vůbec nic, kromě plátna. Velikost asi 50x70, nejmenší 40x60. Plátna si můžete koupit u nás v atelieru.

Ostatní: barvy, štětce, ředidla i předlohy máme pro vás v atelieru připravené zdarma.

Pokud máte nějaký vlastní oblíbený námět, přineste si jej s sebou,

A pak už jen hodně nadšení a dobré nálady.

Cena?

  • Cena workshopu je 1490.- Kč  (Je to 7 hodin).


 

Jak se na workshop přihlásit? 


Máte dvě možnosti:​

                                     720 299 008

Rezervace míst:

  • Pro rezervaci Vašeho místa na workshop nám zašlete kurzovné na

       účet  332299977/5500

  • Jako variabilní symbol platby uveďte VS workshopu 

  • Do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka workshopu.

  • Vaše místo na workshop je tím zarezervováno.

  • Potvrzení o došlé platbě Vám zašleme na Váš email. 

Při jakýchkoli nejasnostech nás prosím neváhejte kontaktovat!
 

Dárkový poukaz!

workshop můžete věnovat i formou dárkového poukazu!