Dětský Kurz 7-9 Let

 

Termín

Pondělí    (15:00-16:30)    VS: 010 

nebo

Středa      (15:00-16:30)    VS: 011

Do kurzu se můžete přihlásit i v jejich průběhu, kurzovné vám vypočítáme a běh kurzu přizpůsobíme.

Kurzy pro starší děti jsou zaměřeny na rozvíjení dětské kreativity a fantazie, ale samozřejmě už přihlížíme k osvojování si dokonalejšího držení štětce i pastelů. Nenásilným způsobem se dětem snažíme více přiblížit i realitu vidění věcí a lidí kolem sebe.

Obrysově se seznámí s malováním a kreslením portrétu, zvířat, Květin, nebo zátiší.  Ale dozví se něco málo i o perspektivě.

Pracovat budou. Uhlem, suchým a olejovým pastelem, tuší, akvarelem, akrylem, vytvářet budou obrázky i kombinovanými technikami a naučí se i koláže.

Veškerý materiál je zcela nezávadný a vhodný pro práci dětí.

Samozřejmě  ke každému žákovi přistupujeme individuálně a výuka bude přizpůsobena konkrétním potřebám jednotlivých dětí.

Co s sebou?

Na kurz máme pro vás vše v atelieru připraveno, potřebovat budete jen vhodné oblečení, které se může umazat od barev.

Cena?

  • Cena kurzu je 2700 .- Kč. (Je to 8 lekcí. 1 lekce = 90 minut).

  • Pozor! Zameškané lekce Vám nepropadnou. Vždy si je můžete nahradit. 


 

Jak se na kurz přihlásit? 


Máte dvě možnosti:​

                                     720 299 008

Rezervace míst:

  • Pro rezervaci Vašeho místa na kurzu nám zašlete kurzovné na

       účet  332299977/5500

  • Jako variabilní symbol platby uveďte VS kurzu 

  • Do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka kurzu.

  • Vaše místo na kurzu je tím zarezervováno.

  • Potvrzení o došlé platbě Vám zašleme na Váš email. 

Při jakýchkoli nejasnostech nás prosím neváhejte kontaktovat!
 

Dárkový poukaz!

Kurz můžete věnovat i formou dárkového poukazu!