thumbnail (2).jpg

Bc. Mája Sibaiová

Vystudovala architekturu na ČVUT v Praze.

Pracovala jako lektor dětských kurzů v atelieru Marie Sibaiové. Později vyučovala v INTERNATIONAL SCHOOL v Saudské Arábii v Jeddah, v oboru výtvarné výchovy.

Mája dokáže úžasným, hravým způsobem rozvíjet dětskou fantazii a kreativitu u mladších žáčků.  Starší žáky nenásilnou, hravou cestou vede k rozšíření jejich dovedností, vnímání reality.