Kurz Od Kresby k Olejomalbě

 

Můžete si vybrat ze dvou termínú

Úterý         (17:00-20:00)     VS: 004

                                                

Nebo

Čtvrtek     (17:00-20:00)      VS: 007

                                               

Do kurzu se můžete přihlásit i v jejich průběhu, kurzovné vám vypočítáme a běh kurzu přizpůsobíme.

Kurz je zaměřen na všeobecné základy výtvarného umění. Během kurzu jsou studenti seznámeni s různými uměleckými technikami a tématy. Učí se poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnost, kresbu. Současně si povídáme o historii výtvarného umění od jeho prvopočátků až do současnosti. Kurz je určen zejména pro úplné začátečníky.

 

Hlavním smyslem kurzu je naučit studenty pracovat liniemi a barvami naprosto uvolněně a s čistým potěšením z tvorby. 

Společně se ponoříme do světa kouzel, barev a tvarů!

Dalšími důležitými tématy budou:

 • Kompozice - zásady pro komponování obrazu.

 • Povrch a struktura - vyjádření různých materiálů.

 • Motiv a volba námětu - otázky výběru vlastního tématu obrazu.

 • Světlo a stín - vyjádřené v malbě.

 • Prostor - budování prostoru odstupňovanou barevností v technice olej či akryl.

Program kurzu po lekcích:


Program výuky je volný, nemusíte jej striktně dodržovat.

Vyjdeme vám maximálně vztříct a uzpůsobíme výuku vašim přáním.

1. lekce: Nejdříve se procvičíme v kresbě tužkou na jednoduchých tvarech - krychle, koule, válec. Ukážeme si, jak tužku správně držet a jak jí použít pří kresbě a stínování.

2. lekce: Kresba jednoduchého zátiší. Nejprve tužkou, potom pomocí tuše a seříznuté špejle vše prokreslíme a na závěr ještě dotvoříme několika tahy štětce a akvarelu.

3. lekce: Přednáška o barvách. Praktická cvičení s vodou ředitelnými barvami. Akvarel, tempera, akryl. Cvičení pro správné držení štětce. Vypínání akvarelového papíru.

4. lekce: Malování oblohy a mraků akvarelem. Ukázka různých možností zpracování. Namalujete si vlastní krajinu, kde dominantou budou mraky!

5. lekce: Dokončovací práce z minulé lekce.

6. lekce: Stručná  přednáška  o akrylu a jeho možnostech. Dozvíme vše o médiích, která se pří malbě akrylem používají. Modelovací pasty a retardéry. Potom si jeho použití vyzkoušíme v praxi. Výběr vhodného námětu dle vašeho zájmu. Malovat budeme na plátno.

7. lekce: Seznámíme se s olejovými barvami . Tématika podle vaší chuti. Možnosti olejových barev od lazur až ke špachtli.

8. lekce: Dokončení Vašich obrazů a plány do budoucna :)

 

 

Co s sebou?

Na první lekci žádné pomůcky nepotřebujete.

Vše Vám zdarma zapůjčíme v našem ateliéru. 

Během první lekce Vám lektor podrobně vysvětlí co budete na kurz potřebovat.
 

Cena?

 • Cena kurzu je 5100.- Kč. (Je to 8 lekcí. 1 lekce = 180 minut).

 • Pozor! Zameškané lekce Vám nepropadnou. Vždy si je můžete nahradit. 


 

Jak se na kurz přihlásit? 


Máte dvě možnosti:​

                                     720 299 008

Rezervace míst:

 • Pro rezervaci Vašeho místa na kurzu nám zašlete kurzovné na

       účet  332299977/5500

 • Jako variabilní symbol platby uveďte VS kurzu 

 • Do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka kurzu.

 • Vaše místo na kurzu je tím zarezervováno.

 • Potvrzení o došlé platbě Vám zašleme na Váš email. 

Při jakýchkoli nejasnostech nás prosím neváhejte kontaktovat!
 

Dárkový poukaz!

Kurz můžete věnovat i formou dárkového poukazu!