Kurz Na Páteční Paletě

Termín

Pátek    (11:00-14:00) 

              VS: 008

                                           

Do kurzu se můžete přihlásit i v jejich průběhu, kurzovné vám vypočítáme a běh kurzu přizpůsobíme.

Kurz je zaměřen na všeobecné základy výtvarného umění a jsou určeny pro začátečníky i pokročilé. Během kurzu jsou studenti seznámeni s různými uměleckými technikami a tématy. Učí se poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnost, kresbu. Současně je seznamujeme s historií výtvarného umění od jeho prvopočátků až do současnosti.

Dalšími důležitými tématy budou:

 • Kompozice - zásady pro komponování obrazu.

 • Povrch a struktura - vyjádření různých materiálů.

 • Motiv a volba námětu - otázky výběru vlastního tématu obrazu.

 • Světlo a stín - vyjádřené v malbě.

 • Prostor - budování prostoru odstupňovanou barevností v technice olej či akryl.

Program kurzu po lekcích:

1.lekce - Přednáška o barvách a praktická cvičení s vodou ředitelnými barvami (akvarel, tempera, akrylik), míchání barev a malba jednoduchých tvarů. Cvičení pro správné držení štětce.

2.lekce - Správné vypínání akvarelového papíru. Malba krajiny akvarelem.

3. lekce - Dokončovací práce z minulé lekce. 

4.lekce - Stručná  přednáška  o akrylu a jeho možnostech. Zde se dozvíme vše o médiích, které se při malbě akrylem používají (modelovací pasty a retardéry). Použití špachtlí při malbě. Potom si vše ověřime v praxi. Nejlépe na abstraktní malbě při které si nejsnáze vyzkoušíme všechny možnosti. Malovat budeme na plátno.

5.lekce - Dokončovací práce z minulé lekce.

6.lekce - Zde se seznámíme se základy olejomalby. Namalujeme si jednoduché zátiší. 

Nejdříve to bude draperie s ovocem a sklenice.

7.lekce - Pokračování minulé lekce.

8.lekce - Jak namalovat předměty zlaté či měděnné např. s porcelánem ,či keramikou.
 

Pokročilých studentů se samozřejmě nebude týkat program první lekce

 (případně ani druhé) a budeme s nimi pokračovat individuálně podle jejich zájmu tak, jak jsme to dělali doposud.

Můžou se pocvičit v perokresbě a ve všem co obnáší, od kolorované kresby až po abstrakci.

Také mají možnost vyzkoušet si co dokáže suchý pastel, při zpracování různých námětů.

Podle dohody a zájmu se můžeme věnovat i základům a různým způsobůmperokresby od kolorovaných kreseb - akvarel, acryl, barevné tuše, až po využití barevných tuší a tekutého acrylu v lince - šrafůra,

struktury, atd...  Kreslit můžeme od realistického ztvárnění skutečnosti - květiny, motýli, ptáci, zvířata, architektura, jednoduché krajiny, zátiší, až po obrazy čistě abstraktní.    

 

Co s sebou?

Na první lekci žádné pomůcky nepotřebujete.

Vše Vám zdarma zapůjčíme v našem ateliéru. 

Během první lekce Vám lektor podrobně vysvětlí co budete na kurz potřebovat.
 

Cena?

 • Cena kurzu je 5100.- Kč. (Je to 8 lekcí. 1 lekce = 180 minut).

 • Pozor! Zameškané lekce Vám nepropadnou. Vždy si je můžete nahradit. 


 

Jak se na kurz přihlásit? 


Máte dvě možnosti:​

                                     720 299 008

Rezervace míst:

 • Pro rezervaci Vašeho místa na kurzu nám zašlete kurzovné na

       účet  332299977/5500

 • Jako variabilní symbol platby uveďte VS kurzu 

 • Do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka kurzu.

 • Vaše místo na kurzu je tím zarezervováno.

 • Potvrzení o došlé platbě Vám zašleme na Váš email. 

Při jakýchkoli nejasnostech nás prosím neváhejte kontaktovat!
 

Dárkový poukaz!

Kurz můžete věnovat i formou dárkového poukazu!