Kurz Techniky Starých Mistrů

Pondělí    (17:00-20:00) 

                  VS: 002

                                               

Do kurzu se můžete přihlásit i v jejich průběhu, kurzovné vám vypočítáme a běh kurzu přizpůsobíme.

Středověké malby Van Eycka, renesanční obrazy Tiziana, Rembrandta, Rubense… Je tolik krásných obrazů, na kterých se dají pochopit a vštípit si techniky vrstvené malby. Kopírování starých mistrů bylo a je doporučováno všem, kdo se snaží proniknout do tajů olejomalby. Chcete si vyzkoušet jakým způsobem pracovali renesanční mistři?

Protože lavírovaná vrstvená malba v praxi představuje větší časové prodlevy (čekání na schnutí mezivrstev) je seminář složen tak, aby Vás obohatil teoretickou složkou s praktickými ukázkami „jak uchopit“ tuto skvostnou techniku.

V první části našeho workshopu se seznámíte se zásadami pro komponování „klasického“ obrazu a jaké pomůcky využívat při optickém přenosu předlohy na plátno. Poté si ukážeme podmalbu - jakou technikou ji lze provést a namalujete si svou první "imprimituru".

Dozvíte se například co byl „bolusový“ podklad, jakým současným způsobem lze napodobit výstavbu malby renesančních mistrů, co je „sfumato“ a jiné pojmy. Dozvíte se jak malovat tenkou vrstvou lazur, jakým způsobem „množit“ barvu, vyzkoušíte si namíchat některá média a pojidla vhodná pro lavírovanou malbu.

Jako předlohy pro malování nám budou sloužit kvalitní tištěné reprodukce obrazů starých mistrů, (kterých má náš lektor dostatek). Konzultovat však můžete jakoukoli vlastní předlohu, týkající se výše zmíněného téma.
 

 

 

Co s sebou?

 • Na první lekci žádné pomůcky nepotřebujete.

 • Vše Vám zdarma zapůjčíme v našem ateliéru.

 • Během první lekce Vám lektor podrobně vysvětlí co budete na kurz potřebovat.

 • Téma. Přineste si předlohu pro obraz. Můžete malovat podle obrázku, oblíbené fotografie, reprodukce obrazu známého malíře nebo podle Vašich skic. Klidně si přineste více návrhů a společně vybereme ten nejlepší.
  Náš lektor bude mít samozřejmě pro Vás také nějaké předlohy připraveny.

Cena?

 • Cena kurzu je 5100.- Kč. (Je to 8 lekcí. 1 lekce = 180 minut).

 • Pozor! Zameškané lekce Vám nepropadnou. Vždy si je můžete nahradit. 


 

Jak se na kurz přihlásit? 


Máte dvě možnosti:​

                                     720 299 008

Rezervace míst:

 • Pro rezervaci Vašeho místa na kurzu nám zašlete kurzovné na

       účet 332299977/5500 

 • Jako variabilní symbol platby uveďte VS kurzu 

 • Do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka kurzu.

 • Vaše místo na kurzu je tím zarezervováno.

 • Potvrzení o došlé platbě Vám zašleme na Váš email. 

Při jakýchkoli nejasnostech nás prosím neváhejte kontaktovat!
 

Dárkový poukaz!

Kurz můžete věnovat i formou dárkového poukazu!