Workshop Malba Podle Van Gogha

Workshop Malba Podle Van Gogha

​Impresionismus je jedním ze světově nejobdivovanějších stylů malby.JE TO UMĚLECKÝ SMĚR,KTERÝ VZNIKL V 2. polovině 19. století.Byl reakcí na ateliérovou malbu. jeho cílem je malba v přírodě ( plenér) kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru daného okamžiku, neopakovatelné chvíle, duševního rozpoložení- imprese.( imprese- dojem).Navazuje na realismus se kterým má mnoho společných prvků.

Pojem impresionismus je odvozen od obrazu Clauda Moneta Impression, soleil levant (Imprese, východ slunce), který byl roku 1874 vystaven na výstavě nezávislých malířů v Paříži. Poprvé tento pojem (v hanlivém smyslu) použil kritik Louis Leroy, neboť obraz považoval za nedokončený.

 Typické impresionistické obrazy se poznají podle toho, že jsou tvořeny krátkými tahy (resp. doteky) štětcem, s nemíchanou barvou (především zářivé a jasné barvy),

O  Monetovi se hovoří jako o  pravém otci impresionismu. 

My se ale budeme zabývat jiným velikánem impresionistického období a sice Van Goghem. Vincent ač impresionismem okouzlen , brzy začal hledat vlastní, jedinečnou cestu.

CAMILLE PISSARRO o něm velice výstižně prohlásil .,, TEN ČLOVĚK SE MUSEL BUĎ ZBLÁZNIT, NEBO NÁS VŠECHNY PŘEKONAT. NETUŠIL JSEM, ŽE PRAVDIVÉ BUDOU OBĚ TYTO HYPOTÉZY.

Van Gogh maloval hustými barvami, vytvářel struktury, kterými vystavěl celý obraz.

Podle jeho vzoru

 budeme malovat olejovými barvami na plátno. Můžeme se pokusit o kopii některého z jeho úžasných děl, nebo se necháme inspirovat stylem a technikou a ztvárníme vlastí námět podle jeho vzoru .

Co s sebou?

​Nepotřebujete vůbec nic, kromě plátna. Velikost asi 50×70, nejmenší 40×60. Plátna si můžete koupit u nás v atelieru.

Ostatní: barvy, štětce, ředidla i předlohy máme pro vás v atelieru připravené zdarma.

Pokud máte nějaký vlastní oblíbený námět, přineste si jej s sebou,

A pak už jen hodně nadšení a dobré nálady.

Cena?

​Cena workshopu je 1590.- Kč  (Je to 7 hodin).

 

Jak se na kurz přihlásit? 

Máte 3 možnosti

Napište na email

Vyplňte formulář

Rezervace míst

Dárkový Poukaz

​Kurz můžete věnovat i formou dárkového poukazu!

Práce našich studentů

S námi to taky zvládnete ...

English friendly
workshops
Naši Partneři

Kontaktujte nás

Coffee Is On Us

We're On The Map​​

Politickývh vězňů 1272/21

Zavolejte nám, napište nám nebo zaklepejte na naše dveře

Rádi se s vámi setkáme a prodiskutujeme naše dostupné umělecké kurzy

Rezervujte si vaší první lekci zdarma

Napište nam a mi vám rádi odpovíme na vše vaše dotazi a pomůžeme vám vybrat ten nejvýhodnejší kurz nebo workshop.

Rezervujte si vaš Zážitek

Rezervujte si vaš Zážitek

Rezervujte si vaš Zážitek