Workshop Malba Podle Van Gogha

Workshop Malba Podle Van Gogha

​Impresionismus je jedním ze světově nejobdivovanějších stylů malby.JE TO UMĚLECKÝ SMĚR,KTERÝ VZNIKL V 2. polovině 19. století.Byl reakcí na ateliérovou malbu. jeho cílem je malba v přírodě ( plenér) kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru daného okamžiku, neopakovatelné chvíle, duševního rozpoložení- imprese.( imprese- dojem).Navazuje na realismus se kterým má mnoho společných prvků.

Pojem impresionismus je odvozen od obrazu Clauda Moneta Impression, soleil levant (Imprese, východ slunce), který byl roku 1874 vystaven na výstavě nezávislých malířů v Paříži. Poprvé tento pojem (v hanlivém smyslu) použil kritik Louis Leroy, neboť obraz považoval za nedokončený.

 Typické impresionistické obrazy se poznají podle toho, že jsou tvořeny krátkými tahy (resp. doteky) štětcem, s nemíchanou barvou (především zářivé a jasné barvy),

O  Monetovi se hovoří jako o  pravém otci impresionismu. 

My se ale budeme zabývat jiným velikánem impresionistického období a sice Van Goghem. Vincent ač impresionismem okouzlen , brzy začal hledat vlastní, jedinečnou cestu.

CAMILLE PISSARRO o něm velice výstižně prohlásil .,, TEN ČLOVĚK SE MUSEL BUĎ ZBLÁZNIT, NEBO NÁS VŠECHNY PŘEKONAT. NETUŠIL JSEM, ŽE PRAVDIVÉ BUDOU OBĚ TYTO HYPOTÉZY.

Van Gogh maloval hustými barvami, vytvářel struktury, kterými vystavěl celý obraz.

Podle jeho vzoru

 budeme malovat olejovými barvami na plátno. Můžeme se pokusit o kopii některého z jeho úžasných děl, nebo se necháme inspirovat stylem a technikou a ztvárníme vlastí námět podle jeho vzoru .

Co s sebou?

​Nepotřebujete vůbec nic, kromě plátna. Velikost asi 50×70, nejmenší 40×60. Plátna si můžete koupit u nás v atelieru.

Ostatní: barvy, štětce, ředidla i předlohy máme pro vás v atelieru připravené zdarma.

Pokud máte nějaký vlastní oblíbený námět, přineste si jej s sebou,

A pak už jen hodně nadšení a dobré nálady.

Cena?

​Cena workshopu je 1590.- Kč  (Je to 7 hodin).

Práce našich studentů

S námi to taky zvládnete ...

Jak se na kurz přihlásit? 

Máte 3 možnosti

Napište na email

Vyplňte formulář

Jak kurzovné uhradit ? 

Máte 3 možnosti

Bankovním převodem

Benefity

Bankovním převodem

Benefity

Pokyny pro úhradu bankovním převodem

Pošlete Radost Dál a Darujte zážitek

Art House Atelier Na Praze 1

Soukromé & Firemní Akce

Kreativní zážitek s Brunchem nebo večerním vínem

Kontaktujte nás

Coffee Is On Us

Give Us A Call​​

CZ - RUS 736 738 076
EN 720 299 008

We're On The Map​​

Politickývh vězňů 1272/21

Zavolejte nám, napište nám nebo zaklepejte na naše dveře

Rádi se s vámi setkáme a prodiskutujeme naše dostupné umělecké kurzy

Rezervujte si vaší první lekci zdarma

Napište nam a mi vám rádi odpovíme na vše vaše dotazi a pomůžeme vám vybrat ten nejvýhodnejší kurz nebo workshop.

Rezervujte si váš Kurz

Zápis na podzimní semestr 2024 je zahájen !!!

Rezervujte si vaš Zážitek

Rezervujte si váš Zážitek

Rezervujte si vaš Zážitek

Book your first lesson for free

Free Trial lesson applies only to courses not weekend workshops !!


Write to us and we will be happy to answer all your questions and help you choose the best course or workshop for you.

Rezervujte si ukázkovou Lekci zdarma !

Rezervujte si ukázkovou Lekci zdarma !

Zápis na podzimní semestr 2024 je zahájen !!!

Rezervujte si váš Kurz

Rezervujte si ukázkovou Lekci zdarma !

Rezervujte si ukázkovou Lekci zdarma !

Rezervujte si váš Kurz

Rezervujte si váš Příměstský Tábor

Rezervujte si váš Kurz

Rezervujte si ukázkovou Lekci zdarma !

Rezervujte si váš Kurz

Rezervujte si ukázkovou Lekci zdarma !